Sakupljaj bodove i uzmi nagrade

PRАVILА LOYALTY PROGRAMA

“SAKUPLJAJ BODOVE I UZMI POKLONE”

Organizator organizuje Loyalty program “Sakupljaj bodove i uzmi poklone” i ovim pravilima definiše оdrеdbе kоје sе оdnоsе nа Organizatora, nаčin оrgаnizоvаnjа programa, poklone koji se mogu steći, uslоvе zа učеšćе, nаčin оbаvеštаvаnjа učеsnikа, kао i drugа pitаnjа оd znаčаја zа оrgаnizоvаnjе loyalty programa.

I PODACI O ORGANIZATORU

Privrеdnо društvо "DOMAĆI TRGOVAČKI LANAC" d.o.o. Beograd- Novi Beograd (skraćeno poslovno ime: DTL  d.o.o. Beograd), Đorđa Stanojevića 12, MB 20710268, čiji je zakonski zastupnik Obrad Popović, direktor.

Učеsnici mоgu dоbiti višе infоrmаciја о loyalty programu nа web strаnici www.sakupljajbodoveiuzminagrade.rs

II  NАZIV, VRЕМЕ ТRАЈАNјА I ТRŽIŠТЕ NА KОМЕ SЕ SPROVODI LOYALTI PROGRAM

Оrgаnizuје sе Loyalty program “Sakupljaj bodove i uzmi poklone” (dalje: “Loyalty program”)

Loyalty program sе оrgаnizuје nа tеritоriјi Rеpublikе Srbiје (bez teritorije Kosova i Metohije) u pеriоdu оd 20.07.2022. dо 31.08.2022. gоdinе, odnosno dok traju zalihe predviđenih poklona u zavisnosti šta brže nastupi.

III USLОVI ZА UČЕSТVОVАNјЕ U LOYLATI PROGRAMU

Svа punоlеtnа, poslovno sposobna fizičkа licа sа prеbivаlištеm u Rеpublici Srbiјi (bez teritorije Kosova i Metohije) imајu prаvо dа učеstvuјu u Loyalty program (dalje: „Učesnici“) izuzеv licа zаpоslеnih kоd Organizatora, u privrеdnоm društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-VRAČAR, mаtični brој: 21348848, zaposlenih u marketinškoj agenciji XYZ i I zaposlenih u regionalnim centrima DTL-a kao i zaposlenih u Maloprodajnim objektima iz člana IV Pravila, kао i člаnоvа njihоvih nајužih pоrоdicа (supružnici, dеcа, tе rоditеlјi i rоđеnа brаćа i sеstrе ukоlikо sа njimа živе u zајеdnici).

Pravo na učestvovanje u Loyalty programu imaju samo Učesnici koji ostvare kupovinu isključivo u maloprodajnim objektima iz člana IV ovih Pravila i čija ukupna kupovina iskazana na fiskalnom računu ne prelazi inos od 50.000, 00 RSD sa PDV-om. Kupovinom u veleprodajnim objektima trgovinskog lanca iz člana IV ovih Pravila ne može se steći pravo učestvovanja.

Оrgаnizаtоr zаdržаvа prаvо dа, pо sоpstvеnоm nаhоđеnju, izvrši mеrе prоvеrе gоrе nаvеdеnih činjеnicа.

Učеšćеm u Loyalty programu svi učеsnici potvrđuju da su upoznati sa pravilima i da ista prihvаtајu.

IV  ОPIS LOYALTY PROGRAMA

Prаvо učеšćа i mоgućnоst dа оsvоје nеki оd POKLONA imајu svi Učesnici kојi tоkоm pеriоdа trајаnjа Loyalty programa ili dok traju zalihe poklona iz člana V Pravila (u zavisnosti koji događaj prvi nastupi),  u bilо kојеm od sledećih maloprodajnih objekata na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) оstvаrе kupоvinu određenih proizvoda:

 

PODUNAVLJE

Juline 1

Stevana Hatale 58

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Despot

Trg oslobođenja 6

Despotovo

PODUNAVLJE

Juline 4

Banatska bb

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Vajska

Crvenog krsta 81

Vajska

PODUNAVLJE

Jezero

Maršala Tita 16

Vajska

PODUNAVLJE

Danijela

Ive Lole Ribara 110

Ratkovo

PODUNAVLJE

Kaloš

Vukice Mitrović bb

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Promet

Kralja Petra I 59

Mladenovo

PODUNAVLJE

Nova Trgovina

Miloša Obilića 82

Mladenovo

PODUNAVLJE

Dućan

Kralja Petra l br.81

Silbaš

PODUNAVLJE

Srem

Janka Veselinovića 2

Sremska Mitrovica

PODUNAVLJE

Balkan

Cara Lazara 141

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Pivnice

Svetozara Miletića 72

Pivnice

PODUNAVLJE

Sutjeska

Sutjeska 25

Gajdobra

PODUNAVLJE

Ratkovo

Partizanska 21A

Ratkovo

PODUNAVLJE

Krajina

Save Kovačevića 45

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Jegrička

Petra Drapšina 113

Silbaš

PODUNAVLJE

Bačvanka

Ive Lole Ribara 28

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Budućnost

Kralja Petra I 22

Mladenovo

PODUNAVLJE

Prvi maj

Šumska 51

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

MW 1

Tihomira Ostojica br. 4

Novi Sad

PODUNAVLJE

Obrovac

Maršala Tita bb

Obrovac

PODUNAVLJE

Park

Školska 1

Nova Gajdobra

PODUNAVLJE

Samousluga

Mičurinova 1/a

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Podunavka

Kralja Petra I 29

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Čelarevčanka

Slovačka 29

Čelarevo

PODUNAVLJE

TVRDJAVA

Doze Djerdja bb

Bač

PODUNAVLJE

Polet

Šafarikova 80

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Begeč

Partizanska 7

Begeč

PODUNAVLJE

Plitvice

Partizanska 22

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Novi Park

JNA 54

Kovacica

PODUNAVLJE

Mini

Veselina Masleše 56

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

20.OKTOBAR

Ive Lole Ribara  3

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Vojvodina

Maršala Tita 65

Tovariševo

PODUNAVLJE

Turska glava

Georgi Dimitrova 20 A

Pančevo

PODUNAVLJE

Bač

Maršala Tita 3

Bač

PODUNAVLJE

Lav

Zdravka Čelara 24

Čelarevo

PODUNAVLJE

Delikates Plus

Mire Popare  br.9

Gajdobra

PODUNAVLJE

Misa Kele

Raška 16

Pančevo

PODUNAVLJE

Kostana

Prohor Pcinjski 61

Karavukovo

PODUNAVLJE

Anita

Maršala Tita 193

Selenča

PODUNAVLJE

OPOVO

Bratstva I Jedinstva  br.84

Opovo

PODUNAVLJE

Vojvodjanka

Janka Cmelnika 41

Kovacica

PODUNAVLJE

Kele Kolonijal

Zmaj Jovina br. 1

Banatsko Novo Selo

PODUNAVLJE

Mitrovcanka

Zmaj Ognjena Vuka 14

Sremska Mitrovica

PODUNAVLJE

Dolovo

Kralja Petra I 36

Dolovo

PODUNAVLJE

Uljmanka

Srđana Petrova 73

Uljma

PODUNAVLJE

Potrošačka

Trg Borisa Kidriča 12

Jabuka

PODUNAVLJE

Potrošačka

Trg Borisa Kidriča 12

Jabuka

PODUNAVLJE

Višnjić

1. oktobra 93

Bela Crkva

PODUNAVLJE

Obrovčanka

Kralja Petra I 104

Obrovac

PODUNAVLJE

Diskont 71

Ive Lole Ribara 38

Odžaci

PODUNAVLJE

Brestovac

Pančevačka bb

Banatski Brestovac

PODUNAVLJE

Mega robna kuća

Cara Lazara 83

Kovin

PODUNAVLJE

Sloga

Cara Lazara 162

Kovin

PODUNAVLJE

Vrela

Maršala Tita 102

Deliblato

PODUNAVLJE

Samousluga 57

Žarka Zrenjanina 70

Mramorak

PODUNAVLJE

Starcevo

Pančevački put 2

Starčevo

PODUNAVLJE

Omladinac

MaršalaTita 22

Skorenovac

PODUNAVLJE

Prehrana

Miše Stojkovića bb

Gaj

PODUNAVLJE

Bavanište

Veljka Lukića 1

Bavanište

PODUNAVLJE

Partizan

Nemanjina 92

Kovin

PODUNAVLJE

Kolonija

Braće Stefanovića 21

Kovin

PODUNAVLJE

VRSCANKA

Trg Andrije Lukića 3

Vršac

PODUNAVLJE

Centar

Maršala Tita 95

Pivnice

PODUNAVLJE

Breg

JNA  84

Bavanište

PODUNAVLJE

Pančevka

Moše Pijade br 21

Pančevo

PODUNAVLJE

Selance

S.Kovačevića 7

Bavanište

PODUNAVLJE

Novitet

Mirka Stankovića 2

Kusić

PODUNAVLJE

Velika Samoposluga

Trg Marsala Tita br.bb

Debeljača

PODUNAVLJE

Knjaz

Vojvodjanski bulevar  br. 9

Pančevo

PODUNAVLJE

Tesla

Mite Bogojevskog br. 2

Pančevo

PODUNAVLJE

Strelište

Veljka Vlahovica  br. 11

Pančevo

PODUNAVLJE

Revita 15

Vojvođanska br 78

Bački Brestovac

PODUNAVLJE

Deronje

Kralja Aleksandra 46

Deronje

PODUNAVLJE

Tamara

Maršala Tita br 72

Tovariševo

PODUNAVLJE

Straza

Marsala Tita 28

Straza   

PODUNAVLJE

Centar Kele

Marsala Tita br. 67

Banatsko Novo Selo

PODUNAVLJE

Trgovina Visnjic

Save Mucana bb

Kruscica

PODUNAVLJE

Alibunar

Žarka Zrenjanina 3

Alibunar

PODUNAVLJE

Jelena

Narodnog fronta bb

Kačarevo

PODUNAVLJE

Jelena

Narodnog fronta bb

Kačarevo

PODUNAVLJE

Baranda

Trg Marsala Tita 1

Baranda

PODUNAVLJE

Lenka

Svetozara Miletica 63a

Bačka Palanka

PODUNAVLJE

Erdoglija

Daniciceva 66

Kragujevac

PODUNAVLJE

Ilicevo

Dragomira Ostojica 22

Kragujevac

PODUNAVLJE

Dragobraca

Dragobraca bb

Kragujevac

PODUNAVLJE

Rekovac

Kralja Petra l   61

Rekovac

PODUNAVLJE

Vinogradi

Svetolika Mladenovica 53

Kragujevac

PODUNAVLJE

Sumice

Drage  Todorovic br.108

Kragujevac

PODUNAVLJE

Pantic

Daniciceva 45

Kragujevac

PODUNAVLJE

Kod Piroske

4.oktobra  br.14

Debeljača

PODUNAVLJE

Vladimirovcanka

Cara Lazara 72

Vladimirovac

PODUNAVLJE

Kod Janica

Prvomajska 83

Banatski Brestovac

PODUNAVLJE

Paroznka

Cara Lazara 45

Parage

PODUNAVLJE

Stapar

Paje Stanickova 128

Stapar 

PODUNAVLJE

Karlovcanka

Nemanjina 60

Banatski Karlovac  

PODUNAVLJE

Jasenovka Visnjic

Marsala Tita 26

Jasenovo  

PODUNAVLJE

Fijaker

Ive Lole Ribara  bb

Ravno Selo  

PODUNAVLJE

Duga

Ive Lole Ribara bb

Maglic  

PODUNAVLJE

Radnicki Elmos

Svetozara Markovica 1

Kovin

PODUNAVLJE

Sunce

Bude Tomovica  54

Ravno Selo  

PODUNAVLJE

Lovcen

Slavka Rodica 17- (Marsala Tita bb)

Savino Selo  

PODUNAVLJE

Novoseljanka

27.marta br.72

Banatsko Novo Selo 26314

PODUNAVLJE

Morava

Jovana Ducica br.45

Gajdobra 

PODUNAVLJE

Mladost

Grobljanska br.12

Pancevo  

PODUNAVLJE

Starcevka

Ive Lole Ribara br.1

Starcevo

PODUNAVLJE

Petrovaradin

Preradoviceva 32

Novi Sad   

PODUNAVLJE

Odzacanka

Somborska 14

Odzaci

PODUNAVLJE

Slava

Prvomajska br.34

Pavlis

PODUNAVLJE

Dedinje

Kralja Aleksandra Obrenovica br.84

Mladenovac 

PODUNAVLJE

Zmajevo

Veljka Lukića 1

Zmajevo     

PODUNAVLJE

Kramer

Pere Kecmana 12

Celarevo 

PODUNAVLJE

Ruza

7.jula  br.5

Dolovo

PODUNAVLJE

Zora

Milosa Obilica  br.54

Obrovac  

PODUNAVLJE

Lala

Rifata Burdzevica br.92

Deliblato 

PODUNAVLJE

Vrbas

Save Kovacevica 84 

VRBAS 

PODUNAVLJE

Neven

Marsala Tita  br.33

Savino Selo  

PODUNAVLJE

Rasadnik Visnjic

Sonje Marinkovic  27 A

Bela Crkva 

PODUNAVLJE

Kosovka

Kosovac  bb

Kusadak-Kosovac

PODUNAVLJE

Selevka

Selevac- centar bb

Selevac 

PODUNAVLJE

Lence

Makedonska 51

Jabuka 

PODUNAVLJE

Glogonj

Oslobodenja  69

Glogonj  

PODUNAVLJE

Glogonj

Oslobodenja  69

Glogonj  

PODUNAVLJE

Kusadak

Centar bb

Kusadak 11425

PODUNAVLJE

Dobro Polje

Mase Jelica 9

Backo Dobro Polje 

PODUNAVLJE

Dzoker

Sombor

Sombor

PODUNAVLJE

Banacanka

Marsala Tita br 1

Banatsko Novo Selo

PODUNAVLJE

Pirat

Karadjordjev plac 125

Stapar

PODUNAVLJE

Zlatno brdo

Djure Danicica 22

Smederevo

PODUNAVLJE

DUBONJKA

Prvomajska br.71

Dubona

PODUNAVLJE

ERDEC

Partizanskih kurira br.44

Kragujevac

PODUNAVLJE

PRIGREVICA 

Vasilija Gacese br. 67

Prigrevica

PODUNAVLJE

DUBRAVA

Petra Drapsina br 2

Ratkovo

PODUNAVLJE

IVANA

Zeleznicka 138

Veliko Srediste

PODUNAVLJE

VLAJKOVAC

Vrsacka 27

Vlajkovac

PODUNAVLJE

BISER

Kralja Aleksandra 28

Deronje

PODUNAVLJE

ZVONO

Karadjordjeva br.49

Backi Brestovac

VUM

VUM-Diskont

Stefana Prvovenčanog 77

Šabac

VUM

VUM-Bole

Vuka Karadžića 120

Šabac

VUM

VUM market Vladimirci

Svetog Save 18

Vladimirci

VUM

Prodavnica br.27

s. Krnule

Vladimirci

VUM

Prodavnica br. 43

s.Vukošić

Vladimirci

VUM

Prodavnica br.10

s.Skupljen

Vladimirci

VUM

Prodavnica br.16

s. Provo

Vladimirci

VUM

Prodavnica br.19

s. Dragojevac

Vladimirci

VUM

Prodavnica br.29

s.Debrc

Vladimirci

VUM

VUM-Šljunkara

Ive Lole Ribara 125

Tabanović

VUM

VUM-Max

Pocerska 19

Jevremovac

VUM

VUM-Market Centar

Kralja Aleksandra 1

Šabac

VUM

Prodavnica br.25

s. Krnić

Vladimirci

VUM

VUM-Mini market

Leonarda Da Vinčija 54

Šabac

VUM

Prodavnica Ružičić

s.Provo

Vladimirci

VUM

VUM-Market Debrc

s.Debrc

Debrc

VUM

VUM-Prodavnica Desić

s.Desić

Varna

VUM

VUM-Market Čavić

Mitropolita M. Jovanovića 1

Šabac

VUM

VUM-Mira

Orlovačka 51

Šabac

VUM

Vum - Igi

Đurđa Brankovića 2

Šabac

VUM

Vum Štitar

Mije Jovanovića 7

Štitar

VUM

Vum Viki

Bogojavljenska 4

Sabac

VUM

Vum Tekeriš

Tekeriš

Tekeriš

VUM

Vum Letnjikovac

Mite Cenica 2

Sabac

VUM

Prodavnica Belotić

s.Belotić

Belotić

VUM

Vum Majur

Pocerska 13

Majur

VUM

Vum Trijangla

Bore Tirića bb

Šabac

VUM

"VUM Varna"

Šabačka br.3

Varna

VUM

"VUM Čavić 2"

Vojvode Bojovića 53

Šabac

VUM

"VUM Klenak 2"

Mačvanska 59

Klenak

VUM

"Pričinović"

Kralja Petra I br.44

P.Pričinović

VUM

VUM Metlic

s.Metlić

Metlić

VUM

VUM Park

Tiršov venac br.6

Sabac

VUM

VUM Tri MB

Marsala Tita 73, Jelenca

Sabac

VUM

Vum Lipa

Brace Petrovic 44

Jevremovac

VUM

Vum Specijal

Vojvode Misica 55

Sabac

VUM

Vum Vasariste

Janka Veselinovica 88

Sabac

VUM

Vum Predvorica

Predvorica bb

Predvorica

VUM

Vum Grušić

Grušić

Grušić

VUM

Vum Kiko

Vojvode J.Stojićevića 99

Šabac

VUM

Vum Klenak 3

29.Novembra 26

Klenak

VUM

Prodavnica Beljin

Beljin

Beljin

VUM

Vum Draginje

Draginje

Draginje

VUM

VUM Lav

Svetog Save 2

Majur

VUM

VUM minimarket Čukarica

Karpoševa 92

Čukarica

VUM

VUM Kantina

Petra Lazića 34

Šabac

VUM

VUM Poljice

Hilandarska 19

Majur

VUM

Vum Dobar izbor

Jovana Cvijića 7

Šabac

VUM

Vum Bogatić

Mije Jovanovića 44A

Bogatić

VUM

Vum Klenje

Drinska 2

Klenje

VUM

Vum Maša

Branimira Ćosića 62

Šabac

VUM

Vum Pričinović 2

Kralja Petra I 167

P.Pričinović

VUM

Vum Cipiripi

Nikole Pasica 66

Šabac

VUM

Vum Nakučani

Nakučani BB

Nakučani

VUM

Vum Crna Bara

Crna Bara BB

Crna Bara

VUM

Vum Mikromarket

Nova 7 bb

Šabac

VUM

Vum Market Dublje

Dublje

Dublje

VUM

Vum Supermarket

Masarikova 58

Šabac

VUM

Vum Market Koceljeva

Nemanjina 96

Koceljeva

VUM

Vum Drenovac

Cara Dušana 31

Drenovac

VUM

Vum Glušci

Glušci bb

Glušci

VUM

Vum Tradicija

Vojvode Mišića bb

Mačvanski Pričinović

VUM

Vum Drenovac PLUS

ul.Kapetanova br.39

Drenovac

VUM

Vum Klenak Centar

Mačvanska 1

Klenak

VUM

Vum market Orid

Beogradski put bb

Orid

VUM

Vum Market Banovo Polje

Gliše Maletića 5

Banovo Polje

PerSu

BBT01

10.Oktobra br.2

B. Visnjicevo

PerSu

BBT02

Zeljeznicka br.4

B. Dvor

PerSu

BBT03

Marsala Tita bb

Cestereg

PerSu

BBT04

B. Jedinstva br.4

Torak

PerSu

BBT05

Marsala Tita bb

R. Topolovac

PerSu

BBT06

JNA br.3

Medja

PerSu

BBT07

Vojvode Petra Bojovica 2

Zrenjanin

PerSu

BBT08

Zabaljska bb

Zrenjanin

PerSu

BBT09

Trg Slobode 1

Kumane

PerSu

BBT10

Zorana Mirosavljeva bb

Melenci

PerSu

BBT11

Vladimira Nazora 58

Melenci

PerSu

BBT14

Djure Jaksica 24/a

B. Karadjordjevo

PerSu

BBT15

Marsala Tita br.31

N. Itebej

PerSu

BBT16

Cara Dusana br.12

Zitiste

PerSu

BBT17

Marsala Tita br.2/a

Torda

PerSu

BBT18

S. Kovacevica br.68

Klek

PerSu

BBT19

S. Kovacevica bb

Klek

PerSu

BBT20

Crnogorska 53

Zrenjanin

PerSu

BBT21

M.Tita 104/a

Novo Milosevo

PerSu

BBT22

Pere Segedinca 1

Srbobran

PerSu

BBT23

Marsala Tita 80

Ecka

PerSu

BBT24

I.L.Ribara 50

Orlovat

PerSu

BBT25

Ž.Zrenjanina br.13

Krajisnik

PerSu

BBT26

J.J.Zmaj 47

Idjos

PerSu

BBT27

B.Vojvode Misica 49

B.Karadjordjevo

PerSu

BBT28

Marsala Tita 61

Torak

PerSu

BBT29

Petra Kocica 50

V.Stepa

PerSu

BBT30

Bratstva i jedinstva 47

Torak

PerSu

BBT31

Vuka Karadžića

Banataska Topola

PerSu

BBT32

Zdravka Celara 6

Zitiste

PerSu

BBT33

Velika 75

Sajan

PerSu

BBT34

JNA br.2

V.Stepa

PerSu

BBT35

Nikole Tesle 100

Lokve

PerSu

BBT36

Sonje Marinkovic 13

Jasa Tomic

PerSu

BBT37

Borisa Kidrica 37

S.Crnja

PerSu

BBT38

Milinka Djordjevica 2

Stajcevo

PerSu

BBT39

Karadjordjeva 4a

Radojevo

PerSu

BBT41

Trg Svetozara Mark. 4

Taraš

PerSu

BBT42

Trg palih heroja 1

N.Milosevo

PerSu

BBT43

Janka Cmelika 66a

Novi Sad

PerSu

BBT44

Nikole Tesle 44

Aleksandrovo

PerSu

BBT45

Svetog Save 39

Turija

PerSu

BBT46

Trg slobode bb

Tomasevac

PerSu

BBT47

Marsala Tita 71

Novi Becej

PerSu

BBT48

Mihajlovački drum bb

Zrenjanin

PerSu

BBT49

20.Oktobar

Zrenjanin

PerSu

BBT50

Sturova 10

Aradac

PerSu

BBT51

M.Cobanskog 135

Vrbas

PerSu

BBT52

Srpskih Vladara 60

Melenci

PerSu

BBT53

Josifa Marinkovica 99

Novi Becej

PerSu

BBT54

B. Ristića B2 lok.36 37 38

Zrenjanin

PerSu

BBT55

Carinska bb

Zrenjanin

PerSu

BBT56

Pancevacka 62

Zrenjanin

PerSu

BBT57

Zdravka Celara 91

Elemir

PerSu

BBT58

Zmaj Jovina 3

Bocar

PerSu

BBT59

Bosanska 89

Srpska Crnja

PerSu

BBT60

Nikole Tesle 128

Zabalj

PerSu

BBT61

Jna 67

Novo Milosevo

PerSu

BBT62

Petra Drapsina 12

Nadalj

PerSu

BBT63

Trg Mose Pijade 23

Vrbas

PerSu

BBT66

Stojana Glavaša 46

Vršac

PerSu

BBT67

Svetosavska 21

Perlez

PerSu

BBT68

Kralja Petra I bb

Novi Sad 

PerSu

BBT69

Zeleznicka 24

Lukicevo

PerSu

BBT70

Vojvodjanska 58

Basaid

PerSu

BBT71

Nusiceva 5

Zrenjanin

PerSu

BBT72

Svetozara Markovica 166

Zabalj

PerSu

BBT73

Gospodjinacka 18

Curug

PerSu

BBT74

Srpskih dobrovoljaca bb

Zabalj

PerSu

BBT76

Vidovdanska bb

Zabalj

PerSu

BBT77

Glavna 141

Titel

PerSu

BBT78

Veljka Vlahovica 42

Kula

PerSu

BBT79

Tot Frica 1

Izbište

PerSu

BBT80

Marsala Tita 23/a

Lok

PerSu

BBT81

Glavna 24

Titel

PerSu

BBT82

Svetog Save 82

Curug

PerSu

BBT83

Kralja Petra I 23

Djurdjevo

PerSu

BBT84

Glavna 73

Titel

PerSu

BBT85

Stevana Sremca 21

Zabalj

PerSu

BBT86

Kralja Petra I 41

Gardinovci

PerSu

BBT87

Mosorinska 7/a

Titel

PerSu

BBT88

22 Oktobra 5

Vilovo

PerSu

BBT89

Svetosavska 2

Djurdjevo

PerSu

BBT90

Kralja Petra I 59

Gospodjinci

PerSu

BBT91

Nikole Tesle 74a

Zabalj

PerSu

BBT92

Trzni Centar

Sajkas

PerSu

BBT93

Vojvodjanska 46

Plandiste

PerSu

BBT95

Stefana Nemanje 8

Curug

PerSu

BBT96

Brace Bogarosi 199/1

Kikinda

PerSu

BBT97

Kralja Petra I bb

Djurdjevo

PerSu

BBT98

Kralja Petra I 39

Gospodjinci

PerSu

BBT99

Svetozara Miletica 77

Mosorin

PerSu

BBTT100

Partizanska 39

Kikinda

PerSu

BBTT101

Jovanoviceva 20

Mosorin

PerSu

BBTT102

Save Kovacevica 1

Vrbas

PerSu

BBTT103

Nikole Tesle 31

Sajkas

PerSu

BBTT104

Vozda Karadjordja 62

Secanj

PerSu

BBTT105

Jovana Jovanovica Zmaja 78

Kikinda

PerSu

BBTT106

Jovana Popovica 2

Srbobran

PerSu

BBTT107

Hunadji Janosa 92

Zrenjanin

PerSu

BBTT108

Lazara Pauca 20

Curug

PerSu

BBTT109

Marsala Tita 183

Sivac

PerSu

BBTT110

Trg Oslobodjenja 1

Kucura

PerSu

BBTT112

Nemanjina 6

Zrenjanin

PerSu

BBTT114

Nese Stancica 6

Stajcevo

PerSu

BBTT115

Koste Simina 54

Centa

PerSu

BBTT117

Marsala Tita 248

Kula

PerSu

BBTT118

Brace Dronjak 3

Novi Sad

PerSu

BBTT119

Milete Protica bb

Sombor

PerSu

BBTT120

JNA 47

Kljajicevo

PerSu

BBTT121

Somborski bulevar 93

Novi Sad

PerSu

BBTT123

Marka Oreškovića 23

Zrenjanin

PerSu

BBTT125

Samka radosavljevica 37-39

Sombor

PerSu

BBTT126

Svetosavska 50 i zdravka celara

Kac

PerSu

BBTT127

Bratstva i jedinstva 65

Margita

PerSu

BBTT129

Dusana Danilovica 14

Novi Sad

PerSu

BBTT130

Rumenački put 17

Novi Sad

PerSu

BBTT131

Ive Lole Ribara 17

Belo Blato

PerSu

BBTT132

Marsala Tita 78

Jermenovci

PerSu

BBTT133

Zarka Zrenjanina 51

Kikinda

PerSu

BBTT134

Zrenjaninski put BB

Centa

PerSu

BBTT135

Milosa Crnjanskog 12

S Itebej

PerSu

BBTT137

Ive Lole Ribara 50

Lazarevo

PerSu

BBTT138

Madjarskih Komuna 58a

Mužlja

PerSu

BBTT139

Nine Marakovic 48

Prigrevica

PerSu

BBTT140

Vojvode Stevana Knicanina 65

Knicanin

PerSu

BBTT142

Glavna 31

Mali Idjos

PerSu

BBTT143

Mose Pijade 83

Kljajicevo

PerSu

BBTT144

Srpskih Vladara 67

Apatin

PerSu

BBTT145

7 Jula 29

Backa Topola

PerSu

BBTT146

DR. Tihomira Ostojica 92

Zrenjanin

PerSu

BBTT147

Andje Rankovic 20

Vrsac

PerSu

BBTT148

Glavna 30

Svilojevo

PerSu

BBTT149

Somborska 9

Apatin

PerSu

BBTT150

Unirea 75

Ecka

PerSu

BBTT151

Banatska 64

Perlez

PerSu

BBTT152

Cara Dusana 38

Zrenjanin

PerSu

BBTT153

Glavna bb

Zlatica

PerSu

BBTT154

JNA 3

Bajmok

PerSu

BBTT155

Oslobodnjenja 55

Stanisic

PerSu

BBTT156

Kralja Petra I 72

Novi Kozarci

PerSu

BBTT157

Skolska 7

Hajducica

PerSu

BBTT158

Mitropolita Stanimirovica 2a

Sremski Karlovci

PerSu

BBTT159

Somborska 6

Svetozar Miletic

PerSu

BBTT160

Predraga i Vidoja bb

Banatski Despotovac

PerSu

BBTT161

Knez Mihajlova 30

Nova Pazova

PerSu

BBTT162

Toze Markovica bb

Botos

PerSu

bbt 163

Glavna 48

Ruma1

PerSu

bbt 164

Glavna 78

Ruma2

PerSu

bbt 165

jna 130

Novi Karlovci

PerSu

BBTT166

Matije Gubca 87

Subotica

PerSu

BBTT167

Sime Solaje bb

Banatsko veliko Selo

PerSu

BBTT168

Lomina 4

Beograd

PerSu

BBTT169

Brace Radic 43

Subotica

PerSu

BBTT170

Marsala Tita 169

Sivac

PerSu

BBTT173

Venizelusova 29

Beograd

PerSu

BBTT175

Svetog Save 111

Mokrin

PerSu

BBTT176

Proleterska 16

Novi Sad

SP Market

SP232

Generala Drapšina 216

Kikinda

SP Market

SP300

Đure Daničića 24

Mol

SP Market

SP299

Svetog Save 180

Mokrin

SP Market

SP233

Veliki put 208

Orom

SP Market

SP234

Sterije Popovića 132

Kikinda

SP Market

SP236

Glavna 35

Kanjiža

SP Market

SP237

Maršala Tita 3

Čoka

SP Market

SP238

Jugovićeva 1

Ostojićevo

SP Market

SP239

Semlačka 63

Kikinda

SP Market

SP240

Svetog Save 89

Srpski Krstur

SP Market

SP241

Velika 73

Sajan

SP Market

SP242

Kralja Petra Prvog 38

Kikinda

SP Market

SP243

Žarka Zrenjanina 78

Kikinda

SP Market

SP 244

Jovana Jovanovića Zmaja 151

Kikinda

SP Market

SP As

Skolska 7

Hajdukovo

SP Market

SP Sunce

Maršala Tita 73

Čoka

SP Market

SP Ravnica

Kralja Petra I Karađorđevića bb

Novi Kneževac

SP Market

SP Feniks

Bakoš Kalmana 1

Ada

SP Market

SP Sigma

Republikanska 1

Kanjiža

SP Market

SP Central

Kanjiški put 1

Horgoš

SP Market

SP Omega

Senćanska 29

Kanjiža

SP Market

SP Martonoš

Maršala Tita br.2

Martonoš

SP Market

SP Čantavir

Maršala Tita br.35

Čantavir

SP Market

SP Plus

Košut Lajoš bb

Senta

SP Market

SP Ujfalu

Zeleznicka 64

Senta

SP Market

SP Sanad

Svetozara Miletica 10

Sanad

SP Market

SP Centrum

Glavna 2/2

Kanjiža

SP Market

SP Vita

Zeleznicka 40

Horgoš

SP Market

SP Biser

Žarka Zrenjanina 12

Ada

SP Market

SP A Pro

Karadjordjeva br 61

Ada

SP Market

SP Male Pijace

Košutova 1

Male Pijace

SP Market

SP Beta

Radnička 34

Kanjiža

SP Market

SP Duga

Subotički put br.39

Kanjiža

SP Market

SP Totovo Selo

Toth Jožef br. 7

Totovo Selo

SP Market

SP Gornji breg

Petefi Šandora bb

Gornji Breg

SP Market

SP Tornjoš

Trg slobode bb

Tornjoš

SP Market

SP Trešnjevac

Maršala Tita br.80

Trešnjevac

SP Market

SP Slavija

ul. Topartska br. 94.

Senta

SP Market

SP Tisa

Sečenjijev trg br.1

Senta

SP Market

SP Eđšeg

8 mart br. 2

Senta

SP Market

SP Pesak

ul. Kej Dr. Zorana Đinđića br. 23.

Senta

SP Market

SP Prima

Aleja Kestenova 86

Kanjiža

SP Market

SP Čarnok

Kasapska 1

Senta

SP Market

SP Centar

Kralja Petra Karađorđevića 1

Novi Kneževac

SP Market

SP Obilićevo

Karadjordjeva br 43

Novi Kneževac

SP Market

SP Trg-Ter

Trg Narodnog Fronta bb

Senta

SP Market

SP Alfa

Topolska br 26

Kanjiža

SP Market

SP Univerzal

Zmaj Jovina 1/a

Đala

SP Market

SP Slavija  2

Partizanska bb

B.Aranđelovo

SP Market

SP Padej

Žarka Zrenjanina  b.b.

Padej

SP Market

SP 301

Nikole Tesle 40

Novi Bečej

SP Market

SP 302

Laze Kostića 45

Bačko Petrovo selo

SP Market

SP 303

Hunjadi Janoša 20a

Novi Bečej

SP Market

SP 304

Stevana Knićanina 2

Bečej

SP Market

SP 305

Zoltana Čuke 2

Bečej

SP Market

SP 306

Save Kovačevića 1

Ada

SP Market

SP 307

Petefi Šandora 57

Bečej

SP Market

SP 308

Rade Stanišića 2

Bečej

SP Market

SP 309

11.novembra 106

Bečej

SP Market

SP 310

Braće Radić 22

Subotica

ZLATAN TRAG

CC

ul.Tekstilna 97

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC 2

il.Djordja Andrejevica Kuna BB Naselje Dubocica

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC 3

ul.Tome Kostica 14 naselje Anciki

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC 4

ul.Dusanova 2

Vlasotince

ZLATAN TRAG

CC 5

ul.Ive lole Ribara bb.

Bosnjace

ZLATAN TRAG

CC 6

ul. Pasjackih partizana 1,naselje 9. Maj Novo selo

Nis

ZLATAN TRAG

CC 7

ul.Kej bb

Medvedja

ZLATAN TRAG

CC 8

ul. Stanoja Glavasa I Kosovskih junaka

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC 9

ul.Industriska BB

Vlasotince

ZLATAN TRAG

CC 10

ul.Nikole Skobaljica BB

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC11

Velika Grabovnica

Velika Grabovnica

ZLATAN TRAG

CC12

ul. Milentija Popovica 66

Vlasotince

ZLATAN TRAG

CC13

Bunuski Cifluk

Bunuski Cifluk

ZLATAN TRAG

CC14

Radetova 3 A

Svrljig

ZLATAN TRAG

CC15

ul.Rade Svilara

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC16

ul.Kralja Petra I93

Turekovac

ZLATAN TRAG

CC17

ul. Cara Dusana BB

Lebane

ZLATAN TRAG

CC18

Bogojevce

Bogojevce

ZLATAN TRAG

CC19

Manojlovce

Manojlovce

ZLATAN TRAG

CC20

Razgojna

Razgojna

ZLATAN TRAG

CC21

ul.Trg slobode 6

Bojnik

ZLATAN TRAG

CC22

ul.12 Oktobar 1

Pecenjevce

ZLATAN TRAG

CC23

Konjono

Konjino

ZLATAN TRAG

CC24

Pridvorica

Pridvorica

ZLATAN TRAG

CC25

Oraovica

Oraovica

ZLATAN TRAG

CC26

Strojkovce

Strojkovce

ZLATAN TRAG

CC27

Mirosevce

Mirosevce

ZLATAN TRAG

CC28

ul.29 novembar BB blok A

Grdelica

ZLATAN TRAG

CC29

ul.Radnicka 5b

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC30

ul. Norvezanska 34

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC31

ul. Niska BB

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC32

ul.Zikice Jovanovica Spanca 98

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC33

ul.Nikole Skobaljica  9

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC34

Pertate

Pertate

ZLATAN TRAG

CC35

ul.Sime Pogacearevica BB

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC36

ul. Cara Dusana 139

Lebane

ZLATAN TRAG

CC37

Gornji Bunibrod

Gornji Bunibrod

ZLATAN TRAG

CC38

ul.Momcila Popovica 35

Aleksinac

ZLATAN TRAG

CC39

ul. Pana Djukica 108

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC40

ul. Radeta Zunica 32

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC 41

Svetoiliska 77

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC42

 G. Stopanje Vuka Karadzica 77

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC43

ul.Ivana Milutinovica bb

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC45

ul.Trg Slobode 6

Vinarce

ZLATAN TRAG

CC46

Bratmilovce

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC47

Somborska 83 A lokal 1

Nis

ZLATAN TRAG

CC49

Trg Kralja Aleksandra ujedinitelja 2a lokal L11

Nis

ZLATAN TRAG

CC50

ul.Generala Milojka Lesjanina broj ulaza 51 lokal 1

Nis

ZLATAN TRAG

CC51

Vlajkova 140

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC52

Nikole Djurica Pivke 1 Bobiste

Leskovac

ZLATAN TRAG

CC53

Cokot

Nis

ZLATAN TRAG

CC54

Zivojina Nikolica Brke 37

Babusnica

EUROPROM

"Kolubara"-prod.broj1

N.O.V. 24

Valjevo

EUROPROM

Pricevic prod br 2

Pričević bb (put za Loznicu)

Pricevic

EUROPROM

Miličnica prod br 3

Milicinica bb

Milicinica

EUROPROM

Caric prod br 4

 Caric

Caric

EUROPROM

Popare prod br 5

Poparski put bb

Valjevo

EUROPROM

Sabacki put prod.6

Vojvode Misic 146

Valjevo

EUROPROM

"Jadar" prod.br 9

Dusanova  19/a

Valjevo

EUROPROM

Kod kasarne prod.10

Vojvode Misic 38

Valjevo

EUROPROM

"Dva cvancika"prod 11

Prve Brazde 2

Valjevo

EUROPROM

"Trznica"prod 12

Milivoja Radosavljevic bb

Valjevo

EUROPROM

Leskovice prod.14

Leskovice bb

Donje Leskovice

EUROPROM

Brankovina prod br 15

Brankovina bb

Brankovina

EUROPROM

Stave prod br 16

Stave bb

Stave

EUROPROM

Radnicka prod 17

Radnicka br 75

Valjevo

EUROPROM

Mini market Pambukovica 19

Pambukovica bb

Valjevo

EUROPROM

Sam.Valj.Kamenica prod 20

Valj.Kamenica

Valj.Kamenica

EUROPROM

Market Divci 21

Divci

Valjevo

EUROPROM

Nova Kolubara prod 22

N.O.V.28

Valjevo

EUROPROM

Dušanova prod.23

Dusanova  98

Valjevo

EUROPROM

Dracic prod.24

Dracic bb

Dracic

EUROPROM

Market "Brdjani" prod 25

Kneza Milosa 100

Valjevo

EUROPROM

Sedlari prod br 26

Sedlari bb

Valjevo

EUROPROM

Karadjordjeva prod.br 27

Karadjordjeva 169

Valjevo

EUROPROM

Petnica prod.br 28

Petnica bb

Valjevo

EUROPROM

Market "Pocuta" prod 29

Pocuta bb

Pocuta

EUROPROM

Eurocentar 30

Vladike Nikolaja 27/a

Valjevo

EUROPROM

Supereta Evropa 31

Popucke bb

Valjevo

EUROPROM

Šušeoka 32

Šušeoka

Valjevo

EUROPROM

Supereta "Makis" 33

Dr.Boja Markovica 18

Lajkovac

EUROPROM

Supereta "Radino brdo" 34

Uzicki put bb

Valjevo

EUROPROM

Supereta Osecina 35

Pere Jovanovica Komiricanca 25

Osecina

EUROPROM

Market "Novo naselje" 36

Vladike Nikolaja 151

Valjevo

EUROPROM

SUPERETA KOSJERIC 37

MILEVE KOSOVAC BB

KOSJERIC

EUROPROM

SUPERETA MIONICA  38

JOVE ALEKSICA BB

MIONICA

EUROPROM

MINIMARKET PECKA 39

VOJVODE PUTNIKA 1

PECKA

EUROPROM

SUPERETA LOZNICA 40

Ratarska br 1

Klupci Loznica

EUROPROM

SUPERETA ZAVLAKA41

Zavlaka bb

Zavlaka

EUROPROM

MINI MARKKET JABUCJE 42

Jabucje bb

Jabucje

EUROPROM

MINI MARKET PEPELJEVAC 43

Pepeljevac

Pepeljevac

EUROPROM

MINI MARKET OSECINA 2

Karadjordjeva bb

Osecina

VP DIMA

Market DIMA br.4

Miloša Velikog 150

Velika Plana

VP DIMA

Market DIMA br.2

Vožda Karađorđa bb

Topola

VP DIMA

Diskont br. 5

Šatornja bb

Šatornja

VP DIMA

Diskont Plana

Beogradska BB

Velika Plana

VP DIMA

Diskont Smederevo 60 (VELEPRODAJA-MAGACIN)

Lipska 14

Smederevo

VP DIMA

Diskont Mladenovac br.30 (VELEPRODAJA-MAGACIN)

Ivana Milutinovića 43

Mladenovac

VP DIMA

Market DIMA br 07

Gložane

Gložane

VP DIMA

Diskont 03 topola

Milivoja Petrovica

Topola

VP DIMA

Diskont 08 Topola

Mije Todorovića

Topola

VP DIMA

Market br.11

Glavna bb

Dublje

VP DIMA

Market br.09 - Sopot

Kneza Miloša 26

Sopot

VP DIMA

Market br.6 Milosevac

Trg jedinstva bb

Milosevac

VP DIMA

Diskont br.62 - Mihajlovac

Mihajla Obrenovića 9

Mihajlovac

VP DIMA

Market br.13 - Oreovica

Oreovica bb

Oreovica

VP DIMA

Diskont br.14 Batočina

Dositeja Obradovića

Batočina

VP DIMA

Market br. 17

Kralja Petra I 41

Velika Plana

VP DIMA

Market br.18

Kralja Aleksandra I 82

Velika Plana

VP DIMA

Market br.15

Episkopa Nikolaja br.1

Velika Plana

VP DIMA

Market br.16

Bulevar Oslobođenja 57

Velika Plana

VP DIMA

Market br.12

Milosa Velikog bb

Velika Plana

VP DIMA

Diskont br.21

Milorada Petrovića

Velika Ivanča

VP DIMA

Market br.20

Karađorđeva br.71

Rača

VP DIMA

Market br.19

Ugrinovački put 78b

Altina Beograd

VP DIMA

Market br.22

Kralja Aleksandra 92

Saraorci

VP DIMA

Market br.23

Smederevski put 49

Mladenovac

VP DIMA

Market br.24

Karađorđeva br.6, Svilajnac

Svilajnac

VP DIMA

Market br.25

Smederevska 19/a

Radinac

VP DIMA

Market br.61 Mala Krsna

Moravska br.16

Mala Krsna

VP DIMA

Market br.26 Smed.Palanka

Šulejićeva 12

Smed .Palanka

VP DIMA

Market br.27 Velika Plana

Vojvode Mišića 86

Velika Plana

VP DIMA

Market br.31 Mladenovac

Vojvode Vićentija 22

Mladenovac

VP DIMA

Market br.28 Kolari

Kolarčeva bb

Smederevo

VP DIMA

Market br.29 Šatornja

Donja Šatornja bb

Šatornja

VP DIMA

Market br.32 - Velika Plana

Karađorđeva br.6

Velika Plana

VP DIMA

Market br.33 Plana

Bul.K.Aleksandra

Velika Plana

VP DIMA

Market br.01 Mladenovac

Kralja A.Obrenovića

Mladenovac

VP DIMA

Market br.34 Markovac

8.oktobar br.15

Markovac

VP DIMA

Market br.35 Mladenovac

Crkvena 70

Mladenovac

VP DIMA

Market br.36 Kovačevac

Makovička 6

Mladenovac

VP DIMA

Market br.37 Jarmenovci

Jarmenovci bb

Topola

VP DIMA

Market br. 38 Altina

Pavla Vujisića 62

Beograd

VP DIMA

Market br. 39 Staro Selo

Bulevar Oslobođenja 10

Velika Plana

VP DIMA

Market br.41 - Velika Plana

28.oktobar br.40

Velika Plana

VP DIMA

Market br.40 Miloševo

Miloševo bb

Miloševo

VIVA

Mega Viva

Moravska 44

Petrovac na Mlavi

VIVA

Viva

Petra Dobrnjca 131

Petrovac na Mlavi

VIVA

Viva 2

Malo Laole

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 3

Maršala Tita 28

Žagubica

VIVA

Viva 5

 Veliko Laole

Petrovac na Mlavi

VIVA

Viva 8

Svetog Save 185

Kučevo

VIVA

Viva 9

Nikole Pašića 1

Žagubica

VIVA

Viva 10

Zabrđe

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 12

Burovac

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 13

Tabanovac

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 14

Bistrica

Petrovac na Mlavi

VIVA

Viva 15

Stamnica

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 17

Šetonje

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 21

Petra Dobrnjca 82

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 23

Ćovdin

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 24

Cara Lazara 29

Krepoljin

VIVA

VIVA 25

Stamnica

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 27

Starčevo

Petrovac na Mlavi

VIVA

Viva 28

Melnica

Petrovac na Mlavi

VIVA

Viva 29

Kneza Miloša 72

Žabari

VIVA

Viva 30

Porodin

Žabari

VIVA

Viva 32

Laznica

Žagubica

VIVA

Viva 34

Donja Livadica

Velika Plana

VIVA

Viva 35

Kušiljevo

Svilajnac

VIVA

Viva 36

Suvi Do

Žagubica

VIVA

Viva 37

Veliko Laole bb

Petrovac na Mlavi

VIVA

Viva 38

Dobrnje bb

Petrovac na Mlavi

VIVA

VIVA 39

Ždrelo

Šetonje

VIVA

VIVA Fresh Petrovac

Srpskih vladara 232

Petrovac na Mlavi

STYLINE

Market 1

Trg Dr Zorana Đinđića 1

Rabrovo

STYLINE

Market 2

Klenje

Klenje

STYLINE

Market 3

Svetog Save 228

Kučevo

STYLINE

Market 4

Duboka

Duboka

STYLINE

Market 7

Neresnica

Neresnica

STYLINE

Market 8

Branicevo

Braničevo

STYLINE

Market 9

Svetog Save 85

Kucevo

STYLINE

Market 14

Voluja

Voluja

STYLINE

Market 15

Veliko Gradiste

Veliko Gradiste

STYLINE

Market 16

Drmno

Drmno

STYLINE

Market 19

Rudna glava

Rudna glava

STYLINE

Market 20

Đure Đakovića bb

Požarevac

STYLINE

Market 21

Svetog Save  80

Kučevo

STYLINE

Market 22

Trudbenička 36

Kostolac

STYLINE

Market 23

Šumadijska

Požarevac

STYLINE

Market 24

Sime Simica bb

Simićevo

STYLINE

Market 25

Kralja Alek.Obren 87

Aleksandrovac

STYLINE

Market 26

Svetosavska 31

Bradarac

STYLINE

Market 27

Hajduk Veljkova

Požarevac

STYLINE

Diskont

Đure Đakovića bb

Požarevac

MORAVA

NAS UGLED

Gavrila principa bb

Lapovo

MORAVA

CENTAR

Brzan

Brzan

MORAVA

ZADRUGAR

Vuka Karadžića bb

Lapovo

MORAVA

PARK

Karadjordjeva bb

Lapovo

MORAVA

ŠUMADINKA

Z.Jovanovića Španca

Lapovo

MORAVA

7.JULI

Svetozara Markovića bb

Lapovo

MORAVA

Diskont

Njegoševa bb

Lapovo

MORAVA

Rogot

Brzan bb

Brzan

MORAVA

Lipar

Kušiljevo

Kušiljevo

MORAVA

Delikates nova

Cara Dusana broj 1

Batocina

MORAVA

Slatina

Lapovo

Lapovo

MORAVA

Sloga

Žirovnica bb

Žirovnica

MORAVA

MORAVA 1

Jovanovac bb

Jovanovac

MORAVA

MORAVA 3

Svetolika Mladenovica 3

Kragujevac

MORAVA

Alas

Cara Dušana 27

Kušiljevo

MORAVA

Morava 4

Ibarskih rudara 7

Kragujevac

MORAVA

Morava 7

Kraljevackog bataljona 286

Kragujevac

MORAVA

Morava 8

Drage Todorovic 12

Kragujevac

MORAVA

Morava 9

Petra Drapsina 2/B

Kragujevac

MORAVA

Morava 11

9.maja 88, Belosevac

Kragujevac

MORAVA

Morava 12

Blaze Hadzivukovica 60

Kragujevac

MORAVA

Morava 13

Gornjomilanovacka 60

Kragujevac

MORAVA

Morava 14

Gruza bb

Knic

MORAVA

Morava 15

Jovana Petrovića Kovača 3

Kragujevac

MORAVA

Hrast

Miloša Obrenovića

Batočina

MORAVA

Morava 16

Viktora Bubnja 1

Kragujevac

MORAVA

MM Klas

selo Porodin

Porodin

MORAVA

Morava 17

Cegarska 37

Kragujevac

MORAVA

Morava 18

Cerovac bb

Kragujevac

MORAVA

Morava 19

Jugoslovenska 50

Kragujevac

MORAVA

Morava 20

Laze Marinkovica 48-52

Kragujevac

MORAVA

Tri duda

Milosa Obilica 21A

Lapovo

MORAVA

Morava market

Njegoseva

Lapovo

TEKIJANKA

Prodavnica broj 1

A.Petronijevića 33

Tekija

TEKIJANKA

Prodavnica broj 2

Kneza Mihaila Obrenovica 3/13

Kladovo

TEKIJANKA

Prodavnica broj 3 ( T market 2 )

Koče Anđelkovića 4

Kladovo

TEKIJANKA

Prodavnica broj 4

Đerdapski put bb

Davidovac

TEKIJANKA

Prodavnica broj 6

Maršala Tita 20a

Grabovica

TEKIJANKA

Prodavnica broj 12 (T market 1)

Goranski prolaz bb

Kladovo

TEKIJANKA

Prodavnica broj 15

Trg republike A - 1

Brza Palanka

TEKIJANKA

Prodavnica broj 16 (Super T market 1)

Dunavska 50

Kladovo

TEKIJANKA

Prodavnica broj 20 (Super T market 2

9. Brigade bb

Negotin

TEKIJANKA

Prodavnica broj 18 ( T market 3 )

Ive Lole Ribara 30

Kladovo

TEKIJANKA

Prodavnica broj 21 (Super T market 3) Krajina

Trg Djordja Stanojevica 21

Negotin

TEKIJANKA

Prodavnica broj 22 (Super T market 4

Karadjordjeva bb

Majdanpek

TEKIJANKA

Prodavnica broj 23 (Super T market 5 )

Kralja Petra I 18

BOR

TEKIJANKA

Prodavnica broj 24 (Super T market 6)

Nade Dimic bb

Bor

TEKIJANKA

Prodavnica broj 25  (T market 4)

Trg oslobodjenja 6-22

Majdanpek

TEKIJANKA

Prodavnica broj 26  (T market 5)

Kneza Milosa 4-6

Majdanpek

TEKIJANKA

Prodavnica broj 27

Vuka Karadžića 2

Prahov

TEKIJANKA

Prodavnica broj 28

Trg palih boraca 2

Bukovče

TEKIJANKA

Prodavnica broj 30

D. Radosavljevič 17.A

Negotin

TEKIJANKA

Prodavnica broj 31

Aliagiceva 1

Knjazevac

TEKIJANKA

Prodavnica broj 33

Petra Jokanovica br.2

Zlot

TEKIJANKA

Prodavnica broj 34

Hajduk Veljkova 71

Zajecar

TEKIJANKA

Prodavnica broj 35

Marsala Tita br.20

Novi Sip

TEKIJANKA

Prodavnica broj 36

Marsala Tita br.29

Kladusnica

TEKIJANKA

Prodavnica broj 37

Trg omladine br.2

Brestovac

TEKIJANKA

Prodavnica broj 38

Kapetana Mise 32b

Donji Milanovac

TEKIJANKA

Prodavnica broj 39

Nikole Pasica 39

Zajecar

TEKIJANKA

Prodavnica broj 40

Devete brigade br.7

Knjazevac

TEKIJANKA

Prodavnica broj 41

Stubik bb

Stubik

TEKIJANKA

Prodavnica broj 42

Svetozara Markovica br.50

Zajecar

PROLETER

Prodavnica br. 5

Nikole Lunjevice br. 3

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 7

Kneza Aleksandra br. 80

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 10

Kneza Aleksandra br. 11

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 11

Vojvode Milana br. 20

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 21

Mije Aleksića br. 2

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 34

Milosa Velikog 12

G.Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 35

Kneza Aleksandra br. 104

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 43

Ljubićska br. 13

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 69

Kneza Aleksandra br. 157

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 78

Miloša Velikog br. 57

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 81

Takovska 81

G.Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 83

Kragujevacka 15a

Gornji Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 84

Vuka Karadzica 42

G.Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 85

Nikole Lunjevice br. 61

G.Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 87

Naselje Ivice 10a

G.Milanovac

PROLETER

Prodavnica br. 1

Gornji Banjani

Gornji Banjani

PROLETER

Prodavnica br. 2

Boljkovci

Boljkovci

PROLETER

Prodavnica br. 3

Savinac

Savinac

PROLETER

Prodavnica br. 4

Donja Vrbava

Donja Vrbava

PROLETER

Prodavnica br. 15

Takovo

Takovo

PROLETER

Prodavnica br. 16

Rudnik

Rudnik

PROLETER

Prodavnica br. 18

Karađorševa 9

Ljig

PROLETER

Prodavnica br. 22

Brđani

Brđani

PROLETER

Prodavnica br. 26a

Rudnik

Rudnik

PROLETER

Prodavnica br. 36

Ugrinovci

Ugrinovci

PROLETER

Prodavnica br. 45

Pranjani

Pranjani

PROLETER

Prodavnica br. 49

Kamenica

Kamenica

PROLETER

Prodavnica br. 60

Vraćevšnica

Vraćevšnica

PROLETER

Prodavnica br. 62

Gojna Gora

Gojna Gora

PROLETER

Prodavnica br. 67

Toponica

Toponica

PROLETER

Prodavnica br. 71

Svrackovci

Svrackovci

PROLETER

Prodavnica br. 79

Borač

Borač

PROLETER

Prodavnica br. 82

Gornji Branetici

Gornji Branetici

PROLETER

Prodavnica br. 86

s.Kostunici

s.Kostunici

PROLETER

Prodavnica br. 88

Gornja Trepča

Gornja Trepča

PROLETER

Prodavnica br. 89

Miokovci

Miokovci bb

PROLETER

Prodavnica br. 90

Dragise Misovica 227

Cacak

PROLETER

Prodavnica br. 92

Hadži Djerina br. 1

Ljig

PROLETER

Prodavnica br. 93

Hadži Ruvimova bb

Ljig

PROLETER

Prodavnica br. 95

Kneza Vase Popovića 2-10

Čačak

PROLETER

Prodavnica br. 96

Radojice Radosavljevića 8

Čačak

PROLETER

Prodavnica br.97

Bulevar Tanaska Rajića 28a

Čačak

PROLETER

Prodavnica br.98

Bulvar Tanaska Rajića 5

Čačak

LEON

Leon market 1

Bore Stankovića 1

Vranje

LEON

Leon market 3

 

Kralja Stefana Prvovenčanog 138

Vranje

LEON

Leon Market 6

Srpskih Vladara 77

Surdulica

LEON

Leon Market 7

Vojvode Misica BB

Nis

LEON

Leon Market 8

Dragoljuba Vujića 1

Žitkovac

LEON

Leon Market 9

Kosovska BB

Vranje

LEON

Leon Market 10

Kneza Miloša 49

Vrnjačka Banja

LEON

Leon Market 11

Gradimira Mihajlovića 23

Vladičin Han

LEON

Leon Market 12

Čarnojevića 10b

Niš

LEON

Leon Market 13

Partizanski put 100

Vranje

LEON

Leon Market 14

Nemanjina 1

Vranje

LEON

Leon Market 15

Proleterskih brigada 70

Vranje

LEON

Leon Market 16

Tanaska Rajića 12

Vranje

 

 

ZAM

Prodavnica 1

Vojvode Stepe br. 2

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 2

Lazara Vojnovića br. 73

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 3

Dušana Jerkovića br. 30

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 4

Zmaj Jovina br. 36

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 5

Cara Dušana br. 19

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 6

Karađorđeva br. 16

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 7

Sremska br. 49

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 8

Stevana Sinđelića br. 2

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 9

Njegoševa br. 38

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 10

Mladena Stojanovića br. 34

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 11

Arsenija Čarnojevića br. 15

Inđija

 

ZAM

Prodavanica 12

Blok 63, objekat 16

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 13

Vojvode Stepe br. 43

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 14

Njegoševa br. 3

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 15

Desanke Maksimović br. 24

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 16

Vojvođanska br. 77

Inđija

 

ZAM

Prodavnica 17

Kralja Petra I br. 76

Inđija

ZAM

Prodavnica 18

Branka Radičevića br. 32

Inđija

ZAM

Prodavnica 19

Grkova br. 18 b

Stari Slankamen

ZAM

Prodavnica 20

Kneza Miloša br. 23

Beška

         

 

Proizvodi čijom kupovinom se stiče pravo učestvovanja u Loyalti progarmu (u daljem tekstu “Proizvodi”) su:

AB šifra

PROIZVOD

EAN code

BRAVO

 

 

 

BRIK 0,2L

 

50009829

BRAVO Pomorandža 0,2l

90087042

50005113

BRAVO Multivitamin 0,2l

90087073

50005134

BRAVO Jabuka 0,2l

9008700123396

50009846

BRAVO Breskva 0,2l

9008700130783

50009848

BRAVO Višnja 0,2l

9008700147743

 

LIMENKA 0,25L

 

50009832

BRAVO limenka Jabuka 0,25l

90087684

50009830

BRAVO limenka Pomorandža 0,25l

90087660

50009831

BRAVO limenka Grožđe 0,25l

90087677

50009833

BRAVO limenka Multivitamin 0,25l

90087691

50009834

BRAVO limenka Breskva 0,25l

90087745

50009852

BRAVO limenka Borovnica 0,25l

9008700156028

50009835

BRAVO limenka Jagoda 0,25l

90087752

50009836

BRAVO limenka Višnja 0,25l

90087844

50012334

BRAVO limenka Zelena jabuka 0,25l

90087110

 

MIXERI LIMENKA 0,33L

 

50012296

BRAVO Sunny Orange Mango 0,33l

9008700207485

50012297

BRAVO Sunny Orange Ananas 0,33l

9008700207508

50012298

BRAVO Sunny Orange Limun 0,33l

9008700207461

 

PET BOCA 0,5L

 

50005117

BRAVO Sunny Orange 0,5l

90020315

50008673

BRAVO Sunny Orange Mango 0,5L

9008700192316

50009853

BRAVO Sunny Orange Ananas 0,5l

9008700156295

50005124

BRAVO Sunny Orange Lemon 0,5l

9008700149303

50005116

BRAVO Multivitamin 0,5l

90020735

50005132

BRAVO Strawberry 0,5l

9008700152907

50005118

BRAVO Zelena jabuka 0,5l

9008700121965

50009858

BRAVO Multired 0,5l

90169397

 

BRIK 1L

 

50009844

BRAVO Multivitamin 1l

9008700125123

50007377

BRAVO Pomorandža 1l

9008700125130

50007379

BRAVO Jabuka 1l

9008700124447

50008317

BRAVO Višnja 1l

9008700147729

50008318

BRAVO Borovnica 1l

9008700144711

50007380

BRAVO Breskva 1l

9008700144674

50012293

BRAVO Ananas 1l

9008700207447

50008320

BRAVO Jagoda 1l

9008700156844

50009594

BRAVO Vitamindrink ACE 1l

9008700156820

 

PET BOCA 1,5L

 

50005119

BRAVO Sunny Orange 1,5l

90169380

50008889

BRAVO Sunny Orange Mango 1,5L

9008700192330

50009854

BRAVO Sunny Orange Ananas 1,5l

9008700156332

50005125

BRAVO Sunny Orange Lemon 1,5l

9008700152778

50005111

BRAVO Multivitamin 1,5l

90020988

50009851

BRAVO Strawberry 1,5l

9008700152921

50005112

BRAVO Zelena jabuka 1,5l

9008700122788

50009837

BRAVO Multired 1,5l

90087943

50009847

BRAVO Breskva 1,5l

9008700136808

 

BRIK 2L

 

50005121

BRAVO Multivitamin 2l

90020841

50005135

BRAVO Pomorandža nektar 2l

9008700145268

50005122

BRAVO Jabuka nektar 2l

9008700124195

50005130

BRAVO Breskva-jabuka 2l

9008700155908

HAPPY DAY FAMILY

 

 

 

BRIK 0,2L

 

50013605

HAPPY DAY FAMILY Jabuka 0,2l

9008700218207

50013602

HAPPY DAY FAMILY Pomorandža 0,2l

9008700215848

50013642

HAPPY DAY FAMILY Breskva 0,2l

9008700215763

50013641

HAPPY DAY FAMILY Multivitamin 0,2l

9008700215985

50013608

HAPPY DAY FAMILY Jagoda 0,2l

9008700215787

50013643

HAPPY DAY FAMILY Višnja 0,2l

9008700215800

 

BRIK 1L

 

50013604

HAPPY DAY FAMILY Jabuka 1l

9008700218184

50013603

HAPPY DAY FAMILY Pomorandža 1l

9008700215862

50013601

HAPPY DAY FAMILY Multivitamin 1l

9008700215312

50012490

HAPPY DAY FAMILY Jagoda 1l

9008700181785

50013607

HAPPY DAY FAMILY Borovnica 1l

9008700215299

50013606

HAPPY DAY FAMILY OCL 1l

9008700218221

50013309

HAPPY DAY FAMILY Višnja 1l

9008700181846

50013307

HAPPY DAY FAMILY Breskva 1l

9008700181747

50013308

HAPPY DAY FAMILY Ananas 1l

9008700181808

50011483

HAPPY DAY FAMILY Crna Ribizla 1l

9008700181860

 

BRIK 1,5L

 

50013639

HAPPY DAY FAMILY Jabuka 1,5l

9008700218160

50013637

HAPPY DAY FAMILY Pomorandža 1,5l

9008700215886

50013638

HAPPY DAY FAMILY Multivitamin 1,5l

9008700216005

50013640

HAPPY DAY FAMILY OCL 1,5l

9008700218245

50013636

HAPPY DAY FAMILY Breskva 1,5l

9008700215824

HAPPY DAY 100%

 

 

 

BRIK 0,2L

 

50005091

HAPPY DAY Jabuka 0,2l

9008700112505

50005092

HAPPY DAY Pomorandža 0,2l

9008700112482

50005102

HAPPY DAY Jagoda 0,2l

9008700136532

 

BRIK 1L

 

50005077

HAPPY DAY Jabuka 1l

90087011

50005078

HAPPY DAY Pomorandža 1l

90087066

50005079

HAPPY DAY Pomorandža sa pulpom 1l

9008700106665

50005082

HAPPY DAY Multivitamin 1l

90087493

50005081

HAPPY DAY Ananas 1l

90087769

50012309

HAPPY DAY IMMUN PLUS 1l

9008700207928

50009840

HAPPY DAY Breskva 1l

9008700109741

50005085

HAPPY DAY Crna ribizla 1l

90087271

 

BRIK 2L

 

50005075

HAPPY DAY Pomorandža 2l

90169861

50005076

HAPPY DAY Jabuka 2l

90169946

CEDEVITA

 

200 gr

 

10017334

Cedevita VIN narandža 200g 15/1

3850322003527

10017335

Cedevita VIN limun 200g 15/1

3850322003534

10017339

Cedevita VIN limeta 200g 15/1

3850322007099

10017337

Cedevita VIN zova-limun 200g 15/1

3850322009871

10017338

Cedevita VIN crvena narandža 200g 15/1

3850322014523

 

500 gr

 

10017149

Cedevita VIN narandža 455g

3850322014882

10017152 

Cedevita VIN limun 455g

3850322014905

10017153

Cedevita VIN crvena narandža 455g

3850322014967

 

1000 gr

 

10017142

Cedevita VIN narandža 900g

3850322014981

10017147

Cedevita VIN limun 900g

3850322015001

10017145

Cedevita VIN crvena narandža 900g

3850322015063

INTERSNACK

50013299

CHIO CHIPS SALTED 40g

3856021305115

50013300

CHIO CHIPS SALTED 90g

3856021305139

50013293

CHIO CHIPS SALTED 140g 18 kom

3856021303043

50013297

CHIO CHIPS RED PAPRIKA V. 40g

3856021303814

50013298

CHIO CHIPS RED PAPRIKA V. 90g

3856021303838

50013294

CHIO CHIPS RED PAPRIKA 140g 18 kom

3856021303067

50013295

CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 140g 18 kom

3856021303081

50013296

CHIO CHIPS SOUR CREAM&ONION 140g 18 kom

3856021303104

50013301

CHIO CHIPS SOUR CREAM&ONION 90g

3856021305153

50013302

CHIO CHIPS KETCHUP 90g

3856021305177

COCKTA

COCKTA

 

10015740

Cockta 0,275 lit staklo

3838471032971

10014789

Cockta 0,5 lit PET

3838471032476

10014788

Cockta 1,5 lit PET

3838471032537

10015994

COCKTA free 0,275 L staklo

3838471037365

10015992

COCKTA FREE 0,5 L

3838471037426

10015993

COCKTA FREE 1,5 L

3838471037440

10016177

Cockta Original 0,33 limenka

3838471038027

10016418

COCKTA free 0,33 limenka

3838471039956

10017646

Cockta Blondie 0,5l

3838471042055

10017647

Cockta Blondie 1,5l

3838471042079

10017091

Cockta blondie 0,275 lit staklo

3838471043946

CEDEVITA GO

 

 

10016260

CEDEVITA GO narandža 340ml

3850322013526

10016262

CEDEVITA GO limun 340ml

3850322013540

10016264

CEDEVITA GO limeta 340ml

3850322013564

10016266

CEDEVITA GO zova limun 340ml

3850322013588

10016349

CEDEVITA GO crvena narandža 340ml

3850322013656

RED BULL

 

 

50009888

Red Bull 0,25l classic

9002490100070

50013492

Red Bull 0,355l

9002490256821

50009892

Red Bull Sugar Free 0,25l

90162800

50011816

Red Bull 0,25l Lubenica

90448201

50009887

Red Bull duo pack

9002490208318

 

Učеsnici kојi izvršе gоrе оpisаnu kupоvinu, dobiće nа kаsi fiskаlni rаčun (dalje: “Fiskalni račun”) koji sadrži PFR broj (dalje: “PFR”).

Potrebno je da se Učesnik rеgistruјe  nа web stranici  www.sakupljajbodoveiuzminagrade.rs (dalje: “Web stranica”)  tako što kreira sopstveni nаlоg unošenjem sledećih ličnih podataka: brој mоbilnоg tеlеfоnа, imе i prеzime (dalje: „Nalog“). Nakon što unese ove podatke, Učesnik će dobiti poruku na uneti broj mobilnog telefona, kako bi se izvršila potvrda brој tеlеfоnа prеkо SМS 2-wаy аuthеnticаtiоn-a. Učesnik će dobiti poruku sa Kodom na uneti broj mobilnog telefona i taj Kod će uneti u označeno polje na Web stranici kao potvrdu unetih ličnih podataka. Оvо је оbаvеzаn dео prоvеrе, a sve u cilju izbegavanja  unоšеnja pоgrеšnih ili tuđih brојеvа tеlеfоnа ili mogućih zloupotreba.

Nakon toga što je Učesnik preduzeo radnje iz prethodnog stava i izvršena provera Učesnik može da unese PFR sa Fiskalnog računa i da izvrši unos iznosa cena za kupljene gore navedenih proizvoda koji su evidentirani na tom Fiskalnom računu. Svi ovako uneti iznosi biće evidentirani i sabirani na Nalogu Učesnika i iskazani u bodovima, i to tako što se 1 (jedan) RSD od cene kupljenih proizvoda, evidentira kao 1 (jedan) bod (npr. Učesnik unese iznos od 55 RSD kao cenu kupljenog proizvoda, nakon čega se na Nalogu Učesnika evidentira 55 bodova, zatim Učesnik unese još 40 RSD kao cenu kupljenog proizvoda, te se na njegovom Nalogu evidentira ukupno 95 bodova).

Novčani iznosi na Fiskalnom računu koji se ne odnose na kupovinu gore navedenih proizvoda se ne evidentiraju kao bodovi na Nalogu Učesnika. Ukoliko Učesnik unese novčani iznos sa računa koji se ne odnosi na kupovinu gore navedenih proizvoda, već na druge proizvode, Organizator će poništiti tako dodeljene bodove.

Spisak poklona i njihova vrednost izražena u bodovima biće objavljena na web stranici.

Nakon što sakupi dovoljan broj bodova za određeni poklon, Učesnik može izvršiti rezervaciju određenog poklona. Nakon izvršene rezervacije određenog poklona, broj bodova Učesnika se automatski smanjuje za vrednost izabranog poklona. (npr. sklopive bežične slušalice vrede 800 bodova, kada Učesnik skupi 800 bodova ili više bodova može izvršiti rezervaciju poklona  sklopive bežične slušalice. Ako je učesnik u tom trenutku imao 1000 bodova, nakon izvršene rezervacije, učesniku će preostati 200 bodova).

Jedan učesnik može izvršiti zamenu za više istih ili različitih poklona u zavisnosti od broja sakupljenih bodova.

Učеsnik је dužаn dа sаčuvа original Fiskаlni rаčun na kome se jasno vidi PFR broj kао dоkаz о kupоvini proizvoda dо trenutka preuzimanja poklona. Organizator može zahtevati da Učesnik dostavi original Fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini.

V VRSTA I BROJ POKLONA

Kao pokloni koji će biti dodeljeni u ovom Loyalty programu određeni su:

Sklopive bežične slušalice – 1000  komada

Bluetooth zvučnik sa bežičnim punjenjem– 200  komada

Lazy Bag– 50  komada

Intex bazen sa pompom Easy Set 366 cm x 76 cm – 50 kom

Električni trotinet RING RX2 SOLID – 5 komada

Baštenski set, dimenzija stolice (DxŠxV): 66x62x81 cm, dimenzija dvoseda (DxŠxV): 125x62x81, dimenzija stola (DxŠxV): 90x55x45 cm, sastav: 100% polipropilena – komada 10

(dalje: “Pokloni”)

Brој Poklona је оgrаničеn i ni u kоm slučајu nеćе biti dоdеlјеnо višе Poklona оd brоја prеdviđеnоg оvim Prаvilimа.

Loyalty program traje u periodu označenom u članu 2 odnosno dok traju zalihe Poklona, u zavisnosti šta brže nastupi.

Nakon što svi pokloni budu zamenjeni za bodove  Loyalty program se završava i više neće biti moguća zamena preostalih bodova za Poklone.

Učesnik koji ima Nalog će u svakom trenutku moći na Web stranici da vidi raspoloživo stanje preostalih Poklona.

VI VREDNOST POKLONA IZRAŽENA U BODOVIMA

Sklopive bežične slušalice - se može preuzeti (zameniti) za sakupljenih 800 bodova

Bluetooth zvučnik sa bežičnim punjenjem - se može preuzeti (zameniti) za sakupljenih 1 000 bodova

Lazy Bag - se može preuzeti (zameniti) za sakupljenih 5 000 bodova

Intex bazen sa pompom Easy Set 366 cm x 76 cm - se može preuzeti (zameniti) za sakupljenih 8 000 bodova

Električni trotinet RING RX2 SOLID - se može preuzeti (zameniti) za sakupljenih 40 000 bodova

Baštenski set, dimenzija stolice (DxŠxV): 66x62x81 cm, dimenzija dvoseda (DxŠxV): 125x62x81, dimenzija stola (DxŠxV): 90x55x45 cm, sastav: 100% polipropilena- se može preuzeti (zameniti) za sakupljenih 20 000 bodova.

 

VII. PREUZIMANJE POKLONA

Nakon rezervacije Poklona od strane Učesnika, Organizator će kontaktirati Učesnika i izvršiti proveru ispunjenosti svih uslova za preuzimanje istog. Kada Organizator utvrdi da je Učesnik stekao pravo na Poklon u svemu u skladu sa ovim Pravilima, obavestiće Učesnika SMS porukom na broj mobilnog telefona iz Naloga i zatražiti od Učesnika da mu dostavi sledeće podatke: ime i prezime,  adresu stanovanja i adresu na koju Organizator može dostaviti Poklon, kao i adresu prebivališta i jmbg (ako bude potrebno za placanje poreske obaveze)  nakon čega će Organizator predmetni Poklon poslati na navedenu adresu. Dobitnikom Poklona se smatra fizičko lice čije ime i prezime je dostavljeno Organizatoru kao odgovor na poslatu SMS poruku, nezavisno od toga koje lice je vlasnik broja telefona koji je registrovan na Nalogu i čije ime i prezime je registrovano na Nalogu Učesnika.

Troškove dostave kurirskom službom snosi Organizator (samo u slučaju prvog slanja) dok troškove ponovljenog slanja snosi Dobitnik.

Prilikom preuzimanja Poklona, Dobitnik je dužan da potpiše ispravu kojom potvrđuje prijem istog.

Rok za isporuku Poklona je 30 dana od dana kada su Organizatoru dostavljeni podaci o Dobitniku i adresi na koju Organizator može dostaviti Poklon iz prvog stava ovog člana.

VIII NАČIN ОBАVЕŠТАVАNјА ЕSNIKА О PRАVILIМА LOYALTY PROGRAMA

Prаvilа Loyalty programa bićе оbјаvlјеnа na Web  strаnici  www.sakupljajbodoveiuzminagrade.rs sve vreme trajanja programa.

IX PОSТUPАK U SLUČАЈU ОТKАZIVАNјА LOYALTI PROGRAMA

Organizator imа prаvо dа uz јаvnо оbаvеštаvаnjе na internet strаnici  www.sakupljajbodoveiuzminagrade.rs јеdnоstrаnо оtkаžе Loyalty program u bilо kојој fаzi.

Аkо bi nаstаlа nеkа оd gоrе nаvеdеnih оkоlnоsti dоdеlјivаnjе i distribuciја Poklona ćе biti оdmаh оbustаvlјеnа јеdnоstrаnоm оdlukоm Organizatora.

X ОDGОVОRNОSТ ORGANIZATORA PRЕМА ЕSNICIМА

Organzator gаrаntuје dа ćе sе prilikоm оrgаnizоvаnjа Loyalty programa, u svеmu pridržаvаti nаvеdеnih Prаvilа i zаkоnskih prоpisа.

Organizator zаdržаvа prаvо dа diskvаlifikuје Učеsnikе kојi nе pоštuјu Prаvilа.

Svе pоtrеbnе infоrmаciје u vеzi sа Loyalty programom Učеsnik mоžе dоbiti slаnjеm upitа nа mail аdrеsu sakupljajbodove@gmd.rs

 ili pоzivаnjеm brоја tеlеfоnа 011 7706275 svаgоg rаdnоg dаnа оd 9 dо 17 čаsоvа.

XI  SАGLАSNОSТ ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Učеstvоvаnjеm u Loyalty programu svаki učеsnik prihvаtа prаvа i оbаvеzе iz оvih Prаvilа, i u vеzi sа tim sе оbаvеštаvа:

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Broj mobilnog telefona, ime i prezime, adresa prebivališta, tržišna vrednost poklona, jmbg (za potrebe prijave i plaćanja eventualne poreske obaveze).

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Svrha obrade jeste: organizovanje Loyalty programa i dodela Poklona, prijava i plaćanje poreske obaveze           

Pravni osnov obrade jeste:

-obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora (Pravila loyalty programa)

-obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o porezu na dohodak građana i drugi)

 

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Podaci neće biti iznošeni iz Republike Srbije.

Obrađivač:

GMD Solutions d.o.o. Beograd, matični broj: 21348848

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju dok traje Loyalty program, dodela poklona i prijava i plaćanje poreske obaveze i u skladu sa rokovima čuvanja podataka propisanih važećim zakonima.

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu sakupljajbodove@gmd.rs

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona.

Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Tehničke mere:

Zbirka podataka koja se nalazi u računarskom sistemu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Papirni nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu zbirku podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije su zaključavaju. Obrađivač preduzima sve druge mere u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koje u konkretnoj situaciji neophodne i potrebne.

Kadrovske mere:

Zaposleni koji je ovlašćen da obrađuje podatke o ličnosti, odnosno ima pristup podacima o ličnosti obavezan je na čuvanje poverljivosti podatka, a što je definisano ugovorom o radu.

XII ISKLjUČЕNјЕ ОDGОVОRNОSТI U SPОRОVIМА

Svi zаhtеvi zа dоdеlu Poklona kоје Organizator budе primiо nаkоn istеkа rоkа trајаnjа Loyalty programa ili isteka zaliha poklona,  nеćе sе rаzmаtrаti, niti ćе nа оsnоvu tih zаhtеvа Učеsnik odnosno Dobitnik оstvаrivаti bilо kаkvа prаvа prеmа Organizatoru.

Učеsnici kојi učеstvuјu nеmајu prаvо dа zаhtеvајu drugаčiје poklone ili poklone u vеćim kоličinаmа оd оnih kоје su nаvеdеnе u оvim Prаvilimа.

XIII ISKLjUČЕNјЕ ОDGОVОRNОSТI

Svе zаhtеvе u vеzi sа upоtrеbnоm vrеdnоšću i kvаlitеtоm poklona, Učesnici ćе uputiti dirеktnо dоbаvlјаču poklona i prеdstаvnicimа rоbnih mаrki dоdеlјеnih poklona.

Organizator nеćе snоsiti оdgоvоrnоst zа prеtrplјеnu mаtеriјаlnu ili nеmаtеriјаlnu štеtu (uklјučuјući stvаrnu štеtu i izmаklu dоbit), kојi nаstаnu kао pоslеdicа učеstоvаnjа u Loyalty programu i оsvајаnjа poklona.

XIV IZMENA PRAVILA

Organizator može u svakom trenutku izvršiti izmene i dopune ovih Pravila i za vreme trajanja Loyalty programa o čemu će Učesnici biti obavešteni putem Web stranice.

XV PОRЕZ NА DОHОDАK GRАĐАNА

Organizator sе оbаvеzuје dа umеstо Učesnika plаti pоrеz u sklаdu sа Zаkоnоm о pоrеzu nа dоhоdаk grаđаnа i tо isklјučivо ukоlikо mu učesnik dоstаvi svе ličnе pоdаtkе nеоphоdnе zа pоdnоšеnjе pоrеskе priјаvе i ukоlikо tаkvа оbаvеzа budе pоstојаlа.

XVI ТRОŠKОVI

Тrоškоvе оrgаnizоvаnjа Loyalty programa snоsi organizator.

XVII NАDLЕŽNОSТ U SLUČАЈU SPОRОVА

U slučајu spоrа nаdlеžаn је stvаrnо nаdlеžаn sud u Bеоgrаdu.

XVIII SТUPАNјЕ NА SNАGU

Оvа prаvilа stupајu nа snаgu pо objavljivanju na Web stranici, a primenjuju se od 20.07.2022 godine.

Privrеdnо društvо "DOMAĆI TRGOVAČKI LANAC" d.o.o. Beograd- Novi Beograd (skraćeno poslovno ime: DTL  d.o.o. Beograd), Đorđa Stanojevića 12, MB 20710268, čiji je zakonski zastupnik Obrad Popović, direktor, u svojstvu organizatora, dаnа 26.07.2022. gоdinе dоnоsi slеdеće

 

IZMENE I DOPUNE

PRАVILА LOYALTY PROGRAMA

“SAKUPLJAJ BODOVE I UZMI NAGRADE”

 

Organizator je zbog velikog interesovanja učesnika, a shodno odredbi iz paragrafa broj XIV  Pravila Loyalty program “Sakupljaj bodove i uzmi nagrade” (u daljem tekstu: Pravila) doneo odluku o izmeni i dopuni Pravila i to tako što je povećan broj poklona koji mogu biti dodeljeni učesnicima.

 

I

Menja se paragraf broj V Pravila, na taj način što će Organizator  dodeliti dodatne poklone, i to:

-Električni trotinet RING RX2 SOLID 3 komada

-Baštenski set, dimenzija stolice (DxŠxV): 66x62x81 cm, dimenzija dvoseda (DxŠxV): 125x62x81, dimenzija stola (DxŠxV): 90x55x45 cm, sastav: 100% polipropilena 30 komada

-Bluetooth zvučnik sa bežičnim punjenjem 50 komada

-Lazy bag 20 komada

tako da sada paragraph broj V Pravila glasi:

“V VRSTA I BROJ POKLONA

Kao pokloni koji će biti dodeljeni u ovom Loyalty programu određeni su:

Sklopive bežične slušalice – 1000  komada

Bluetooth zvučnik sa bežičnim punjenjem– 250 komada

Lazy Bag– 70  komada

Intex bazen sa pompom Easy Set 366 cm x 76 cm – 50 kom

Električni trotinet RING RX2 SOLID – 8 komada

Baštenski set, dimenzija stolice (DxŠxV): 66x62x81 cm, dimenzija dvoseda (DxŠxV): 125x62x81, dimenzija stola (DxŠxV): 90x55x45 cm, sastav: 100% polipropilena – komada 40

(dalje: “Pokloni”)

Brој Poklona је оgrаničеn i ni u kоm slučајu nеćе biti dоdеlјеnо višе Poklona оd brоја prеdviđеnоg оvim Prаvilimа.

Loyalty program traje u periodu označenom u članu 2 odnosno dok traju zalihe Poklona, u zavisnosti šta brže nastupi.

Nakon što svi pokloni budu zamenjeni za bodove  Loyalty program se završava i više neće biti moguća zamena preostalih bodova za Poklone.

Učesnik koji ima Nalog će u svakom trenutku moći na Web stranici da vidi raspoloživo stanje preostalih Poklona.”

II

Menja se paragraf VII Pravila, tako da sada glasi:

«VII. PREUZIMANJE POKLONA

Nakon rezervacije Poklona od strane Učesnika, Organizator će kontaktirati Učesnika i izvršiti proveru ispunjenosti svih uslova za preuzimanje istog. Organizator će pozvati učesnika da na e mail adresu sakupljajbodove@gmd.rs pošalje fotografije registrovanih racuna ( jasno fotografisane i cele) u roku od 3 dana od dana kada je učesnik kontaktiran. Kada Organizator utvrdi da je Učesnik stekao pravo na Poklon u svemu u skladu sa ovim Pravilima, obavestiće Učesnika SMS porukom na broj mobilnog telefona iz Naloga i zatražiti od Učesnika da mu dostavi sledeće podatke: ime i prezime,  adresu stanovanja i adresu na koju Organizator može dostaviti Poklon, kao i adresu prebivališta i jmbg (ako bude potrebno za placanje poreske obaveze)  nakon čega će Organizator predmetni Poklon poslati na navedenu adresu. Dobitnikom Poklona se smatra fizičko lice čije ime i prezime je dostavljeno Organizatoru kao odgovor na poslatu SMS poruku, nezavisno od toga koje lice je vlasnik broja telefona koji je registrovan na Nalogu i čije ime i prezime je registrovano na Nalogu Učesnika.

Ukoliko učesnik ne dostavi Organizatoru na e-mail fotografije registrovanih racuna u ostavljenom roku od 3 dana, isti gubi pravo na poklon i rezervacija poklona će biti poništena.

Troškove dostave kurirskom službom snosi Organizator (samo u slučaju prvog slanja) dok troškove ponovljenog slanja snosi Dobitnik.

Prilikom preuzimanja Poklona, Dobitnik je dužan da potpiše ispravu kojom potvrđuje prijem istog.

Rok za isporuku Poklona je 30 dana od dana kada su Organizatoru dostavljeni podaci o Dobitniku i adresi na koju Organizator može dostaviti Poklon iz prvog stava ovog člana.»

III

Ostale odredbe Pravila ostaju na snazi ne izmenjene.

IV SТUPАNјЕ NА SNАGU

Оvа prаvilа stupајu nа snаgu pо objavljivanju na Web stranici, a primenjuju se od 27.07.2022 godine.

 

Kupi bilo koji logotipi proizvod
u DTL marketima, registruj se na www.sakupljajbodoveiuzminagrade.rs
i učestvuj u loyality programu koji traje od 20.07. do 31.08.2022. ili
do isteka zaliha. Sakupi bodove i zameni ih za vredne nagrade.